Danh mục thực đơn
Xuất ăn 200.000đ/người

 

 Xuất ăn:200.000đ/người (1.200.000đ/6 người)

1       Dê tái chanh

2        Dê xào xả ớt

3        Dê hấp xả

4        Đùi dê sữa quay

5        Cơm cháy nước sốt

6        Thịt rang cháy cạnh      

7         Rau xào   

8        Canh cua cà pháo                 

9        Cơm trắng                 

10       Tráng miệng