Danh mục thực đơn
Xuất ăn 180.000đ/người

Xuất ăn:180.000đ/người (1.080.000đ/6 người)

1         Dê tái chanh

2        Dê xào xả ớt              

3        Dê áp chảo                  

4        Chân dê hầm thuốc bắc

5        Cơm cháy nước sốt  

6        Tôm đồng rim  

7        Củ quả luộc

8       Canh cua cà gém

9        Cơm trắng