Danh mục thực đơn
Các món trâu, bò
300x200

Trâu xào rau muống

300x200

Trâu nhúng mẻ trưng

300x200

Bò bít tết

300x200

Bò lúc lắc

300x200

Bò sốt tiêu đen