Danh mục thực đơn
Cháo dê đậu xanh

Cháo thịt dê tốt cho sức khỏe của người già, những người lưng gối đau nhức, cơ thể suy nhược, trẻ em.